سبد خرید
سبد خرید

ست شیرآلات کسری

ست شیرآلات کسری

شامل یک شیر ظرفشویی کسری ، یک شیر حمام کسری ، یک شیر توالت کسری و یک شیر روشویی  توالت کسری می باشد که جنس آن ها از آلیاژ برنج و سسته آن ها زماک می باشد  و دارای آب کاری بسیار با کیفیتی می باشد و بسیار در برابر خوردگی و لکی آب مقاوم است

ست شیرآلات کسری

شامل یک شیر ظرفشویی کسری ، یک شیر حمام کسری ، یک شیر توالت کسری و یک شیر روشویی  توالت کسری می باشد که جنس آن ها از آلیاژ برنج و سسته آن ها زماک می باشد  و دارای آب کاری بسیار با کیفیتی می باشد و بسیار در برابر خوردگی و لکی آب مقاوم است