سبد خرید
سبد خرید

شیر توالت کسری

شیر توالت کسری

ساخته شده از جنس برنج هستند و دسته آن های از جنس زاماک هست در جعبه ای شیر ها قالپاق شیر به همراه لنگی وجود دارد و داری سیستم نصب آسان است شیر های توالت کسری ار کاتریج هاس 35 و 40 استفاده می کنند که داری طول عمر بالایی هستند شیر توالت کسری داری روکش بسیار مقاومی و باکیفیتی است که خیال شما را از بابت لک و خوردگی در برابر آب راحت می کند

شیر توالت کسری

ساخته شده از جنس برنج هستند و دسته آن های از جنس زاماک هست در جعبه ای شیر ها قالپاق شیر به همراه لنگی وجود دارد و داری سیستم نصب آسان است شیر های توالت کسری ار کاتریج هاس 35 و 40 استفاده می کنند که داری طول عمر بالایی هستند شیر توالت کسری داری روکش بسیار مقاومی و باکیفیتی است که خیال شما را از بابت لک و خوردگی در برابر آب راحت می کند